Privacyverklaring

Wanneer u informatie met ons deelt via de website, stelt u ons in staat persoonlijke gegevens van u te verzamelen. Wij behandelen deze gegevens met grote zorg en zullen deze onder geen beding ter beschikking stellen aan derden.

Daarnaast verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de bezochte pagina's, het browsertype, IP-adressen, welke de vorige of de volgende bezochte site is en de duur van het bezoek. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren.

Ons privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. links met onze website zijn verbonden. Wij aanvaren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseren wij u om altijd op de hoogte te zijn van het privacybeleid op deze websites.

Wij behouden het recht om, zonder kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Om de meest recente versie in te zien, adviseren we u dit Privacy Statement regelmatig te lezen.

Contactgegevens
Onze Diensten Coating Huizen schilderen Schade herstellen